Medicina integrativa = medicina mileniului III

In zilele noastre nimeni nu poate contesta rolul medicamentele alopatice, care cu toate că sunt prezente în vindecare abia din a doua jumatate a secolului al XIX lea, au dus la eradicarea unor boli, considerate pănă atunci incurabile şi au permis creşterea şansei de viaţă şi îmbunătăţirea considerabilă a calităţii vieţii. Dar, terapeutica trebuie privită ca un tot unitar, în care se îmbină armonios diversele metode tradiţionale cu medicina modernă, pentru a asigura oamenilor starea de sănătate, prin mijloace profilactice adecvate, sau tratamentul lor optim, atunci când cu toate eforturile, boala nu a mai putut fi evitată. De aceea, cred că integrarea metodelor tradiţionale în medicina modernă este o cerinţă a zilelor noastre, pentru a putea oferi oamenilor bolnavi, o şansă la o terapie cât mai complexă şi eficientă. Acesta este rolul medicinii integrative, care trebuie să devină medicina mileniului III.

Comentarii