Calitatea produselor naturale

7.Obţinerea unor produse terapeutice de foarte bună calitate, prin utilizarea unor valoroase materii prime şi a unor metode moderne de producţie şi control. Cheia succesului în domeniul medicamentelor naturale, rezidă într-o măsură foarte mare în calitatea certificată a materiilor prime, dar şi în prelucrarea lor prin respectarea celor mai înalte standarde din domeniul industriei farmaceutice, acesta însemnând respectarea regulilor de bună practică în producţia şi controlul acestor produse.

Comentarii